Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Zgodnie z § 44 ust. 1. Statutu Powiatu Toruńskiego,  Rada Powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

 

Rada powołuje następujące komisje stałe:

 • Budżetu i Finansów,
 • Edukacji, Kultury i Sportu,
 • Infrastruktury Komunalnej,
 • Rewizyjna,
 • Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Statutowo - Regulaminową,
 • Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (wspólna dla Powiatu Toruńskiego oraz Miasta Toruń).

 

Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

 

Do zadań komisji stałych należy:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
 • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności  Rady i Zarządu.

 

Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.

 

 Agnieszka Szymborska

 Biuro Rady

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E