Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

USŁUGI TURYSTYCZNE Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych powinno być poprzedzone dokładnym zaznajomieniem się z materiałami informacyjnymi przedstawionymi klientowi. Jest to o tyle istotne, że usługi na rzecz turysty świadczone bywają przeważnie w przyszłości i zwykle w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania. Materiały te powinny zawierać następujące elementy: 1. Cena imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia. 2. Miejsce pobytu lub trasa imprezy. 3. Rodzaj, klasa, kategoria lub charakterystyka proponowanego środka transportu. 4. Położenie, rodzaj, klasa, kategoria obiektu zakwaterowania, według przepisów obowiązujących w kraju pobytu. 5. Ilość i rodzaj posiłków. 6. Program zwiedzania i atrakcji turystycznych. 7. Kwota lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny. 8. Termin powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest od tego uzależniona. 9. Podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy. Ponadto biuro podróży powinno przekazać klientowi: - informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, - informacje o obowiązkach wizowych, - informacje o przeciwskazaniach zdrowotnych, - informacje o możliwościach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, - informacje o możliwościach ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie, Organizator turystyki zobowiązany jest także podać klientowi: 1) nazwisko lub nazwę, adres i numer telefonu swego lokalnego przedstawiciela, do którego klient może zwrócić się w razie trudności; 2) w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci, informacje o możliwości bezpośredniego (np.: telefonicznego) kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka; 3) planowany czas przyjazdu, miejsca i czas trawnia postojów. Organizator turystyki nie może w umowie, ani przez inną czynność wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Możliwość ograniczenia odpowiedzialności występuje jedynie w sytuacji: 1) wyłącznej winy konsumenta, 2) wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą organizator ani pośrednik nie odpowiada, 3)siły wyższej lub innego zdarzenia nie dającego się przewidzieć mimo wykazania należytej staranności.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E