Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wprowadził nową, bezpłatną infolinię 800 007 707, która służyć ma osobom poszkodowanym przez nieuczciwych przedsiębiorców. Organizacją odpowiadającą za jej obsługę jest Federacja Konsumentów.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 prawnicy pomogą rozwiązać konsumentom rozmaite problemy, a także udzielą profesjonalnych wskazówek. Na infolinię dzwonić można z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

DELEGATURA UOKIK w BYDGOSZCZY

ul. Jagiellońska 34
85-097 Bydgoszcz
tel. +48 52 345 56 44

www.uokik.gov.pl

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest kontrolnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, podległym Prezesowi Rady Ministrów. Główne zadania Prezesa UOKIK w zakresie ochrony konsumentów:

 1. Przygotowywanie projektów rządowej polityki konsumenckiej oraz projektów rządowych programów rozwoju konkurencji.
 2. Występowanie do przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 3. występowanie do wyspecjalizowanych jednostek i odpowiednich organów kontroli państwowej o wykonanie badań przestrzegania praw konsumentów.
 4. Współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. Udzielanie pomocy organom samorządu województwa i powiatu oraz organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, w zakresie wynikającym z rządowej polityki konsumenckiej.
 6. Opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, rozwoju konkurencji lub warunków jej powstawania, a także ochrony interesów konsumentów.
 7. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, rozwoju konkurencji lub warunków jej powstawania, a także ochrony interesów konsumenckich.
 8. Przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych programów polityki konsumenckiej i rozwoju konkurencji.
 9. Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów przeznaczonych dla konsumentów w zakrasie wynikającym z ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
 10. Inicjowanie badań towarów i usług, wykonywanych przez organizacje konsumenckie.
 11. opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o prawach konsumentów

drukuj ()

 • autor: Wiesława Marchlewska, data: 26.11.03

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E