Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

INSPEKCJA HANDLOWA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ w Bydgoszczy DELEGATURA W TORUNIU 87-100 Toruń ul. Moniuszki 15/21 tel (56) 651 09 40 fax. (56) 655 43 93 www.giih.gov.pl

Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony praw i interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych kraju. Głowne zadania Inspekcji Handlowej w dziedzinie ochrony konsumentów: 1) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, 2) organizowanie i prowadzenie stałych i polubownych sądów konsumenckich, 3) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego, 4) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców oraz kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu. Skargi na nieuczciwych przedsiębiorców i wnioski o rozpatrzenie sprawy, mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku Iinspektor IH wszczyna postępowanie mediacyjne. Stronom sporu przedstawione zostają przepisy prawa mające zastosowanie w tej sprawie oraz propozycja polubownego zakończenia sporu. Jednakże madiacja ma charakter dobrowolny, dlatego jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na polubowne zakończenie sprawy inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego.

drukuj ()

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E