Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

STAŁY POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI Zanim zdecydujemy się wytoczyć proces nieuczciwemu przedsiębiorcy przed Sądem Powszechnym warto zastanowić się nad możliwością rozstrzygnięcia sporu przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.SPSK rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Sądy konsumenckie orzekają w składzie trzyosobowym (przewodniczący składu orzekającego, dwóch arbitrów: jeden wyznaczony przez organizacje reprezentujące konsumentów, a drugi przedsiębiorców). Przewodniczącego sądu powołuje i odwołuje wojewódzki inspektor IH spośród stałych arbitrów mających wyższe wykształcenie prawnicze, po zasięgnięciu opinii stron umowy o powołaniu stałego polubownego sądu konsumenckiego. Wyrok i ugoda zawarta przed SPSK mają moc równą wyrokowi sądu powszechnego i ugodzie zawartej przed tym sądem. Jednak ich wykonalność musi stwierdzić sąd powszechny, przez nadanie klauzuli wykonalności. Od wyroku sądu polubownego służy stronom skarga do sądu powszechnego w ciągu miesiąca od jego doręczenia. Termin rozstrzygnięcia większości spraw zakończonych ugodą nie przekracza 14 dni. Sprawy zakończone wyrokiem zasądzającym lub oddalającym trwają od miesiąca do dwóch. Zaletą sądu konsumenckiego jest brak opłat od wniosku o rozpatrzenie sprawy, chyba że podjęcie przez sąd konsumencki czynności jest połączone z wydatkami (dopuszczenie dowodu w postaci opinii rzeczoznawcy), sąd pobiera zaliczkę na pokrycie wydatków od strony, która wnosiła o podjęcie tej czynności. Stały Polubowny Sąd Konsumencki Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń tel. (0-56) 621 84 41

drukuj ()

  • autor: Wiesława Marchlewska, data: 25.11.03

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E