Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Ustawa o prawach konsumenta
z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014, poz. 827)
 

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta


Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

  • ogólne przepisy o zawieraniu umów z konsumentami – rozdział 1 i 2 ustawy;
  • zasady zawierania i odstępowania od umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – rozdział 3 i 4 ustawy;
  • zasady zawierania i odstępowania od umów o usługi finansowe, które zawarto na odległość – rozdział 5 ustawy.

Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową oraz regres pomiędzy sprzedawcami w wypadku zaspokojenia roszczeń konsumenta przez jednego ze sprzedawców regulują przepisy Kodeksu cywilnego w art. 556-576 (przepisy o rękojmi), w art. 577-581 (o gwarancji przy sprzedaży) oraz w art. 5761-5764 k.c. (o roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej).

Zgłaszając reklamację Konsument ma prawo zadecydować na jakiej podstawie chce reklamować produkt. Może to być reklamacja gwarancyjna (na podstawie gwarancji udzielonej na towar przez przedsiębiorcę) lub reklamacja z tytułu rękojmi. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie rękojmi podmiotem odpowiedzialnym przed konsumentem jest sprzedawca, który nie ma prawa odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia (chyba, że wprost określają to odrębne przepisy).

Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców (broszura UOKiK)

Opracowała: Marzena Pietruszyńska

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176)

Przepisy tej ustawy zastosować można zgłaszając niezgodność towaru zakupionego najpóźniej do 24 grudnia 2015r.
Z treścią ustawy można zapoznać się na stronie www.dziennikustaw.gov.pl lub korzystając z linku Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Dla umów zawartych począwszy od 25 grudnia 2014 roku właściwą jest ustawa o prawach konsumenta.

 

drukuj całą stronę

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E