Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA
Zgodnie z art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym i podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą a Prezydentem Miasta Torunia z dnia 31 marca 2003 r. powstała wspólna komisja bezpieczeństwa i porządku dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego. Jej zadaniem są wspólne działania mające na celu likwidację lub ograniczenie negatywnych zjawisk związanych ze sferą bezpieczeństwa mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego. W tym celu Komisja opracowała projekt „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego”, który Rada Powiatu Toruńskiego i Rada Miasta Torunia przyjęły w formie uchwał.
Założeniem programu jest, aby propozycje poprawy stanu bezpieczeństwa były kompleksowe, nakreślały cele działań, wskazywały koordynatora i jednostki współpracujące w jego realizacji, ale zarazem były na tyle ogólne, by pasowały do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Dlatego też do uchwalonego programu, mającego znamiona „strategii na najbliższe lata”, będą corocznie opracowywane szczegółowe harmonogramy działań. Harmonogramy opracowywać będą wskazani w programie koordynatorzy, konsultując je z podmiotami współuczestniczącymi w jego realizacji.
„Program” ma charakter otwarty. Każda nowa inicjatywa, poszerzająca obszary działalności profilaktycznej oraz wzbogacająca jej formy i metody, zostanie przez Komisję rozpatrzona i po akceptacji przez oba samorządy, wdrożona do realizacji.

Ewentualne wnioski i propozycje dotyczące programu można przesyłać na adres: sekretarz@powiattorunski.pl
Toruńskie Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Oficjalnie otwarto Toruńskie Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego - pierwszy w regionie kujawsko-pomorskim i jeden z najnowocześniejszych w kraju ośrodek skupiający służby powołane do ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców. W uroczystości brał udział Prezydent Toruniz Michał Zalewski, Starosta Toruński Eugeniusz Lewandowski i Minister SWiA Ryszard Kalisz.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E