Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Biblioteczka równościowa

grafika,244,26513,-.jpg?miniatura

 

Zapraszamy do skorzystania ze zgromadzonych materiałów dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Ciekawe informacje znajdą tu zarówno osoby prowadzące zajęcia dla młodzieży, jak również uczniowie i uczennice.

 

PODRĘCZNIKI DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA


 

"Skrypt dla nauczycielek i nauczycieli" (pdf., 626.89kB) - publikacja powstała podczas konsultacji w ramach projektu powiatu toruńskiego "Dobry zawód, dobry start", omawiająca podstawowe zagadnienia związane z równością kobiet i mężczyzn w procesie dydaktycznym

Autorka: Magdalena Bergmann.
Rok i miejsce wydania: Toruń 2012.
Źródło: powiat toruński.

 

„Analiza tematyczna. Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania” (pdf., 563.36kB) – analiza porusza zagadnienia przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy, równego dostępu do benefitów, udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm, równego wynagrodzenia za tą samą pracę. Analiza powstała w ramach Programu Partnerstwa dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Autorka/autor: Magdalena Andrejczuk, Marcin Grzybek. Rok wydania: 2012.
Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.fob.org.pl.

 

"Równość kobiet i mężczyzn" (ppt., 2246.5kB) - prezentacja z konsultacji w projekcie „Dobry zawód, dobry start”, do wykorzystania przez nauczycielki i nauczycieli.

Autorka: Magdalena Bergmann.
Rok i miejsce wydania: Toruń 2012.
Źródło: powiat toruński.

 

"Poradnik równościowy" (pdf., 3379.71kB) - publikacja zawiera artykuły nt. mechanizmu stereotypizacji i dyskryminacji osób ze względu na płeć oraz informacje, jak skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom. Pokazuje narzędzia gender mainstreaming i perspektywę równości szans kobiet i mężczyzn w planowaniu działań. Przybliża sposoby rozpoznawania dyskryminacji ze względu na płeć oraz właściwe sposoby reagowania na nią.

Autor/autorki: Marta Dymek, Katarzyna Hołojda, Patrycja Krysiak, Agnieszka Małocha-Krupa, Wiktor Pietrzak, Katarzyna Sikora.
Rok i miejsce wydania: Oława 2011.
Źródło: Dolnośląska Akademia Gender, www.akademiagender.cba.pl.

 

„Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji” (pdf., 3850.51kB) – jest to podręcznik dla nauczycieli i nauczycielek, poświęcony problematyce społeczno-kulturowego kształtowania płci, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, równych praw i szans obu płci. Każdy rozdział poradnika to osobna całość, zawierająca teorię i wskazówki metodologiczne.

Autorki: Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, Małgorzata Jonczy-Adamska, Anna Wołosik.
Źródło: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, www.haus.pl.

 

„Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski” (pdf., 5235,96kB) – publikacja ma ułatwić prowadzenia zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej. Podręcznik zawiera bazową wiedzę trenerską,  główne założenia, pojęcia i sposób myślenia ruchu antydyskryminacyjnego, koncepcje wydarzeń edukacyjnych i scenariusze warsztatów. Podręcznik powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Willa Decjusza – Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego.

Redaktorki: Maja Branka, Dominika Cieślikowska.
Rok i miejsce wydania: Kraków 2010.
Źródło: Villa Decius, www.villa.org.pl.

 

RAPORTY, ANALIZY, OPRACOWANIA


 

„Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów” (pdf., 7395.43kB) – raport z badań  prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. „Kobiety w zarządzaniu oraz determinanty ich sukcesów a rozwój regionu w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej” oraz projektu wydawniczego pt. „Przyszłość jest kobietą”. Głównym celem była identyfikacja i diagnoza sytuacji kobiet w zarządzaniu i czynników ich sukcesów w świetle danych statystycznych, literatury przedmiotu i badań własnych.

Autorka: Teresa Kupczyk.
Rok i miejsce wydania: Wrocław 2009.
Źródło: Wyższa Szkoła Handlowa, www.handlowa.eu.  

 

„Dotacja jest kobietą” (pdf., 1170.78kB) – broszura przedstawia, jak Polki korzystają z funduszy europejskich. Pokazuje realizację własnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, które dały in nowe możliwości i pozwoliły wykazać się pomysłowością i inicjatywą.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

„Kobiety i rozwój” (pdf., 16838.71kB) – jest to poradnik dla kobiet działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Poradnik został opublikowany w ramach projektu „Kobiety i Rozwój. Kobiety rozwijają się, kobiety rozwijają miasta i wsie” zrealizowanego przez Fundację Przestrzeń Kobiet.

Autorki: Ewa Furgał, Natalia Sarata.
Rok i miejsce wydania: Kraków 2008.
Źródło: Fundacja Przestrzeń Kobiet, www.przestrzenkobiet.pl.

 

„Nowy Świat Pracy” (pdf., 13213.51kB) – celem przewodnika jest dostarczenie wiedzy o trendach społecznych i gospodarczych wpływających na przemiany organizacji pracy, o rozwiązaniach stosowanych przez pracodawców pozwalających pracownikom lepiej godzić życie zawodowe z rodzinnym, o wytycznych politycznych w postaci strategii dla Polski i Europy.
Publikacja wydana w ramach projektu „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”.

Autorki: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Anna Noemi Gryczko
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

„Perspektywa równości płci w edukacji i wychowaniu” (pdf., 156.66kB) – artykuł poświęcony problematyce równości płci w polskim systemie edukacji, jest próbą przybliżenia i analizy typowych zjawisk dyskryminacji płciowej na tym obszarze.

Autorka: dr Maria J. Zajączkowska.

 

 

LINKI DO STRON WWW Z ZAKRESU RÓWNOŚCI PŁCI


 

 

« wstecz

Sonda
Internetowa

Załatwiałeś sprawę w naszym Starostwie? Jesli tak, to czy jesteś zadowolony z obsługi?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 805

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E