Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Projekt dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych już za Nami

W roku szkolnym 2012/2013 zakończył się ostatni cykl zajęć realizowanych w ramach 3-letniego projektu pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

Projekt realizowany był w latach 2010-2013. Na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży oraz zakup pomocy dydaktycznych Powiat Toruński otrzymał dofinansowanie w wysokości 30.000 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt wpisuje się w IX Oś Priorytetową „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Beneficjentami projektu było 8 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży. W okresie 3 lat szkolnych przeprowadzono 234 godziny zajęć pozalekcyjnych w trzech następujących blokach tematycznych:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji pozwoliły na stworzenie sprzyjających warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez eliminowanie zaburzeń funkcji rozwojowych. Dzięki zajęciom logopedycznym dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy dzieci wykształciły oraz udoskonaliły komunikację językową oraz usprawniły aparat artykulacyjny, fonacyjny i oddechowy. Zadaniem ostatnich zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy była praca nad wykształceniem poprawnej postawy ciała oraz korygowanie jej zaburzeń.

W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia 3 nauczycieli prowadzących zajęcia, a także zakupiono materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zająć oraz kserokopiarkę dla Szkoły.


Małgorzata Głowacka
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

« wstecz

Sonda
Internetowa

Załatwiałeś sprawę w naszym Starostwie? Jesli tak, to czy jesteś zadowolony z obsługi?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 805

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E