Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Kolejny projekt Starostwa uzyskał unijne dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikował listę rankingową projektów biorących udział w konkursie PO KL z Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Członkowie Komisji  Oceny Projektów dokonali weryfikacji  23 zgłoszonych na konkurs wniosków aplikacyjnych. Projekt „Czego Jaś się nie nauczy… - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010”, zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Toruniu przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zatwierdzony do realizacji.

Konkurs w bieżącej edycji zakładał jako obowiązkową formułę partnerstwa na poziomie powiatu. W ramach Poddziałania 9.1.2 mogą być realizowane różne typy programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne:

  1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
  2. doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty;
  3. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo–matematycznych, animacji kulturalnej;
  4. poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe (szkolne ośrodki kariery);

Projekt koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu będzie realizowany w partnerstwie ze wszystkimi dziewięcioma gminami powiatu toruńskiego, które są organami prowadzącymi dla szkół i placówek oświatowych kształcenia ogólnego.
Koncepcja projektu, którego wartość oszacowano na 1,5 mln zł, została ukierunkowana na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy. Dyrektorzy 55 szkół, które będą uczestniczyć w przedsięwzięciu, kierując się potrzebami dzieci i młodzieży ze swojej placówki, wybrali dla swoich uczniów zajęcia dodatkowe, finansowane z projektu. Ok. 4 tys. uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów weźmie udział m in. w zajęciach wyrównawczych, motywujących i stymulujących rozwój, dodatkowych lekcjach j. angielskiego oraz informatyki, kołach zainteresowań, zajęciach artystycznych oraz warsztatach i indywidualnych konsultacjach edukacyjno-zawodowych.

« wstecz

Sonda
Internetowa

Załatwiałeś sprawę w naszym Starostwie? Jesli tak, to czy jesteś zadowolony z obsługi?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 805

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E