Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Projekt "Nauczyciel uczący się" - pierwsze szkolenia zakończone

Powiat toruński już od grudnia 2008, jako jedna z trzech instytucji w województwie kujawsko-pomorskim, koordynuje realizację dużego projektu partnerskiego adresowanego do pracowników oświaty. Projekt „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” jest wdrażany dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia, w które zaangażowało się łącznie 31 samorządów, jest podwyższenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli oraz podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników administracji szkół w zakresie organizacji i finansowania działalności oświatowej.
Nauczycielom zaproponowano do wyboru 11 kursów, obejmujących przede wszystkim krótkie formy doskonalenia zawodowego (co najmniej 40 godzin, z wyłączeniem studiów podyplomowych i studiów wyższych), zgodnych z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Kursy tematycznie dotyczą różnych aspektów pracy nauczyciela, m.in. pracy z uczniem zdolnym i z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, podnoszenia efektów kształcenia, technik i metod efektywnego uczenia, oceniania kształtującego jako nowoczesnej metody służącej rozwojowi ucznia.

Szkolenia rozpoczęły się z końcem marca 2009. W chwili obecnej zakończyły się dwa z nich – „Racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią”, realizowane przez Regionalną Agencję Poszanowania Energii w Toruniu oraz „Bliżej matematyki – przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki w 2010 r.”, które zorganizował Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
Pierwsze szkolenie skierowane było do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, fizyki, chemii, przedmiotów zawodowych i miało wyposażyć ich w wiedzę z zakresu racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią elektryczną i cieplną w szkole oraz w gospodarstwie domowym. Ważną częścią szkolenia były warsztaty metodyczne i praca zespołowa, polegająca na opracowaniu scenariusza lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. Tym samym nauczyciele zostali przygotowani do przekazania zdobytej wiedzy w ramach lekcji przedmiotowych lub zajęć pozalekcyjnych. Jednym z uczestników kursu był p. Stanisław Trawiński, uczący fizyki w gimnazjum w Gałczewie koło Golubia-Dobrzynia. „Jako nauczyciel fizyki mam z tym tematem dużo do czynienia na lekcjach. Decydując się na kurs miałem nadzieję, iż informacje na nim przekazane można będzie wykorzystać na lekcjach. Z punktu widzenia nauczyciela ten kurs był najbardziej "konkretny". Zajęcia były naprawdę ciekawe. Były np. prezentacje nt. zużycia energii elektrycznej przez różne urządzenia pokazywane na wykresach - nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. W przyszłości zapisałbym się na podobny, praktyczny kurs” .
Obok edukacji energetycznej, która zyskuje coraz większe znaczenie i przebija się coraz skuteczniej do publicznej świadomości, w ramach szkoleń realizowanych w projekcie „Nauczyciel uczący się”, podjęte zostało inne aktualne, ważne zagadnienie. Drugie szkolenie wyszło bowiem naprzeciw wyzwaniu, jakim zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów jest od 2010 r. obowiązek zdawania matury także z matematyki. Uczestnicy kursu zostali wyposażeni w wiedzę pozwalająca im dobrze przygotować się do tego zadania. Podczas 46 godzin szkolenia, w większości praktycznego, nauczyciele doskonalili swoje umiejętności sprawdzania, oceniania, egzaminowania oraz budowania i efektywnego korzystania z  programów nauczania. Poznali nowe standardy egzaminacyjne i opracowywali kalendarium prac na rok 2010 dla nauczycieli i uczniów.

W podobny sposób, uwzględniający przede wszystkim wymiar praktyczny i metodyczny, prowadzone będą kolejne szkolenia. Łącznie do końca września br. w ramach 11 kursów przeprowadzonych zostanie 41 edycji szkoleń, obejmujących 1698 godzin szkoleniowych, dla 782 nauczycieli i pracowników administracji oświatowej z terenu byłego województwa toruńskiego. Koszt tego całego przedsięwzięcia wynosi 840.000 zł, w tym 713.000 zł (85%) pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 126.000 zł stanowią środki własne koordynatora – powiatu toruńskiego -  i partnerskich jst.

« wstecz

Sonda
Internetowa

Załatwiałeś sprawę w naszym Starostwie? Jesli tak, to czy jesteś zadowolony z obsługi?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 805

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E