Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Gmina Zławieś Wielka Rozciągająca się wzdłuż prawego brzegu Wisły, od granic Torunia niemal po granice Bydgoszczy, gmina zajmuje teren 177,5 km2 zamieszkały przez blisko 10 tys. mieszkańców. W jej skład wchodzi 25 wsi.
Dominuje gospodarka rolnicza – użytki rolne stanowią 64%, zaś lasy (w znacznej mierze zaliczane do obszaru chronionego krajobrazu) 26% powierzchni. Rolniczy charakter podkreśla fakt, iż głównymi firmami działającymi na terenie gminy są zakłady rolne, rolno-spożywcze i obsługi rolnictwa. Na rolnictwo gminy korzystnie wpływa także zlokalizowane w Przysieku Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sporą grupę stanowią rzeźnie, masarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, chłodnie, jednostki handlowe i hurtownie. Funkcjonują także firmy produkcji materiałów budowlanych, stolarskich, produkcji okien oraz usługowe zakłady mechaniki pojazdowej.
Sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich, Torunia i Bydgoszczy, dogodność komunikacyjna i walory przyrodnicze czynią miejscowości gminy atrakcyjnymi terenami z rozwijającym się szybko budownictwem indywidualnym. Bogate krajobrazowo tereny nadwiślańskie jak i zalesionych krawędzi Kotliny Toruńskiej zachęcają coraz większą ilość osób do korzystania z nich w ramach wypoczynku sobotnio-niedzielnego, tworzenia działek, budowy domków wypoczynkowych.

Urząd Gminy
Wójt Jan Surdyka
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
tel.: (0-56) 678-09-13

www.zlawies.pl

  • Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E