Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zawiera uregulowanie statusu powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej i jednostki te pomimo włączenia do powiatowej administracji zespolonej nie utraciły statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod zwierzchnictwem starosty (art. 35 ust. 2 ustawy). Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami nie ma charakteru służbowego a zakres zwierzchnictwa zawarty jest w ustawach dotyczących poszczególnych służb i inspekcji. Są to:

 1. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 2. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
 3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W myśl art. 33a ustawy kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów - stanowiących ich aparat pomocniczy. Według art. 33a ust. 3 jednostki te, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i wchodzą w skład powiatowej administracji zespolonej (art. 33b ustawy).

Na poziomie powiatu powiatową administrację zespoloną tworzą następujące służby, inspekcje i straże:

 • Komenda Miejska Policji w Toruniu,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
  które obsługują jednocześnie Miasto Toruń, będące miastem na prawach powiatu i Powiat Toruński (Ziemski), którego siedziba jest w tym mieście oraz
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu,
  który obsługuje tylko Powiat Toruński.

Ponadto funkcjonuje:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu,
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu
  ustanowione na poziomie powiatu jako niezespolona administracja rządowa.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Powiatowy Inspektorat Weterynarii obsługują zarówno Miasto Toruń jak i Powiat Toruński.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2003-06-20 11:46
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-18 13:51

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E