Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie samorządu powiatowego są:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która w rozdziale VII (art.163-172), a także w innych przepisach reguluje zagadnienia samorządu terytorialnego - a więc także powiatu.
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy.
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
7. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

Status powiatu

1. Powiat jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego, której mieszkańcy tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.
2. Powiat, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania te mają charakter zadań publicznych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności powiatu.
3. Powiat jako podmiot zdecentralizowanej władzy publicznej wyposażony jest w samodzielność przy realizowaniu zadań publicznych. Samodzielność powiatu, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym podlega ochronie sądowej.
4. Powiat został wyposażony w osobowość prawną, własny majątek oraz środki finansowe, co uniezależnia go jako podmiot praw i obowiązków od innych podmiotów.

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2003-07-01 14:56
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-18 08:04

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E