Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

RADĘ POWIATU W TORUNIU w II KADENCJI TWORZYLI

     
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU

Kazimiera Woźny

61 lat, wykształcenie wyższe, była kierownikiem służby rolnej, naczelnikiem i wójtem gminy Obrowo. W larach 2000 - 2002 pełniła funkcję Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w powiecie toruńskim. Wybrana została z listy Przymierza Samorządowego. Pełni funkcję Przewodniczącej Rady.

 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU
Janina Brończyk
51 lat, wykształcenie wyższe, mieszka i pracuje w Szkole Podstawowej w Cierpicach w gm. Wielka Nieszawka, mężatka, ma pięcioro dzieci. Startowała z listy SLD-UP. W Radzie Powiatu II kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady.WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Zakrzewski
Lat 33, wykształcenie wyższe, żonaty, posiada własne gospodarstwo rolne, był przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w I kadencji. Wybrany z listy Przymierza Samorządowego. W obecnej kadencji pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
 

Eugeniusz Lewandowski
Lat 52, wykształcenie wyższe, dr socjologii, od urodzenia związany z Chełmżą, po raz drugi radny powiatowy. Wybrany z listy SLD, żonaty, 2 dorosłych synów. Starosta Powiatu Toruńskiego w poprzedniej kadencji. Wybrany Starostą Toruńskim na II kadencję.
Jerzy Wierzchowski
Lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, żonaty, w latach 1994-98 radny miasta Chełmży, był radnym powiatu toruńskiego i członkiem Zarządu Powiatu w pierwszej kadencji. Wybrany został na radnego i członka etatowego w II kadencji. Odpowiada za inwestycje, drogownictwo, mienie powiatu i komunikację. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo - Regulaminowej.


Zofia Karpa
Lat 49, mężatka, studia wyższe z zakresu pomocy społecznej, mieszka w Ostaszewie, pracuje w Urzędzie Gminy, interesuje się sportem, przyrodą. Została wybrana po raz pierwszy do Rady Powiatu. Wybrana z listy SLD. Od października 2004 roku pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu, jest również Wiceprzewodniczącą Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
Jan Surdyka
Lat 49, żonaty troje dzieci, wykształcenie średnie, był radnym powiatowym w poprzedniej kadencji, prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rzęczkowie. Wybrany z listy Przymierza Samorządowego. Pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu, który odpowiada za kontakty z inspekcjami i służbami powiatowymi.

Zdzisław Drapiewski
44 lata, żonaty, pracownik Spółdzielni „Agromech” w Łubiance, prowadzi z żoną gospodarstwo rolne, był radnym w pierwszej kadencji, prezes OSP w Łubiance. Startował z listy Przymierza Samorządowego. Został wybrany przewodniczącym Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
Jerzy Dudzic
Lat 45, wykształcenie wyższe, mieszka w Górsku, żonaty, 2 dzieci, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Złejwsi Wielkiej. Pierwszy raz wybrany z listy SLD do rady Powiatu Toruńskiego. W obecnej kadencji przewodniczy Komisji Statutowo-Regulaminowej.


Robert Fałkowski
26 lat, żonaty, kończy studia magisterskie na Wydziale Ekonomii UMK, pierwszy raz w samorządzie. Prowadzi wraz z ojcem 120-hektarowe gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę trzody chlewnej. Wybrany z listy „Samoobrony”. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.
Stanisław Giziński
72 lata, wykształcenie wyższe, doktor nauk historycznych, z zamiłowania strażak, żonaty, dwie córki. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Wybrany z listy Przymierza Samorządowego. Kieruje pracami Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Jan Grodzicki
43 lata, radny z gm. Łysomice, żonaty, dwoje dzieci, prowadzi gospodarstwo rolne, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Toruniu, przewodniczący Gminnej Spółdzielni w Łysomicach. Wybrany z listy Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego. Jest drugi raz radnym powiatowym i pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.Wiesław Kazaniecki
Lat 51, mieszkaniec Chełmży, ukończył średnią szkołę rolniczą, pracuje w Urzędzie Gminy w Chełmży, w Radzie Powiatu jest po raz pierwszy. Wybrany z listy SLD. Przewodniczy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.


Michał Kryn
Lat 55, miasto Chełmża, żonaty, dwóch dorosłych synów, dr nauk historycznych, jest radnym powiatowym po raz drugi. Został wybrany z listy SLD. W II kadencji samorządu powiatu toruńskiego pełnił przez dwa lata funkcję etatowego członka Zarządu Powiatu odpowiedzialnego za sprawy budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska oraz geodezji i kartografii. Jest Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.


Mirosław Kwiatkowski
Lat 55, wykształcenie średnie, żonaty, dwoje dzieci, pracuje w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, radny poprzedniej kadencji. Wybrany z listy SLD. Kieruje pracami Komisji Infrastruktury Komunalnej.


Kazimierz Lewandowski
Lat 47, żonaty, syn, wykształcenie średnie techniczne, właściciel warsztatu samochodowego, mieszkaniec Zelgna gm. Chełmża, radny w poprzedniej kadencji. Wybrany z listy Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej.

Czesław Makowski
57 lat, mieszkaniec Obrowa, wykształcenie średnie, rolnik, żonaty, prezes Fundacji Obywatelski Komitet Pomocy Dzieciom w Obrowie, przez dwie kadencje był radnym gm. Obrowo. Do Rady Powiatu wybrany po raz pierwszy z listy SLD. Przewodniczy Komisji Budżetu i Finansów.

Dariusz Meller
Lat 40, wykształcenie wyższe, historyk, żonaty, jedna córka, jest wicedyrektorem Gimnazjum w Chełmży. Autor interesującej publikacji dotyczącej gwary chełmżyńskiej. Wybrany na radnego po raz pierwszy z listy Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Krzysztof Pańka
Lat 62, wykształcenie wyższe, Czernikowo, żonaty, dwoje dzieci, przez 14 lat był nauczycielem, potem przez 14 lat dyrektorem Spółdzielni Szkółek Rolniczych oraz przez 12 lat wójtem gm. Czernikowo. Pierwszy raz w Radzie Powiatu wybrany z listy PS. Kieruje pracami Komisji Rewizyjnej.

Leszek Syroka
56 lat, wykształcenie wyższe, jest lekarzem weterynarii i po raz drugi radnym z gm. Lubicz, żonaty, syn, prowadzi prywatną praktykę weterynaryjną. Został wybrany z listy Obywatelskiego Porozumieniam Samorządowego. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.


Sławomir Zakrzewski.
Lat 32, wykształcenie średnie techniczne, mieszka w Lubiczu, żonaty, jedno dziecko. Do Rady Powiatu został wybrany po raz pierwszy z listy Samoobrony. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E