Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

1.Uchwała Nr XXV/199/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie w ponagimnazjalne Liceum Ogólnokształcące w Gronowie.
2.Uchwała Nr XXV/200/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży w ponagimnazjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmży.
3.Uchwała Nr XXV/201/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ekonomicznego w Gronowie w ponagimnazjalne Liceum Profilowane w Gronowie.
4.Uchwała Nr XXV/202/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Technicznego w Chełmży w ponagimnazjalne Liceum Profilowane w Chełmży.
5.Uchwała Nr XXV/203/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie w ponagimnazjalne Technikum w Gronowie.
6.Uchwała Nr XXV/204/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie w ponagimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gronowie.
7.Uchwała Nr XXV/205/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmży w ponagimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Chełmży.
8.Uchwała Nr XXV/206/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmży w ponagimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Chełmży.
9.Uchwała Nr XXV/207/02, 31.01.2002 r. w sprawie założenia Technikum w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół Średnich w Chełmży.
10.Uchwała Nr XXV/208/02, 31.01.2002 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Agrobiznesu w Gronowie.
11.Uchwała Nr XXV/209/02, 31.01.2002 r. w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Technologii Żywności w Gronowie.
12.Uchwała Nr XXV/210/02, 31.01.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/151/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmży.
13.Uchwała Nr XXV/211/02, 31.01.2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
14.Uchwała Nr XXV/212/02, 31.01.2002 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na I półrocze roku 2002.
15. Uchwała Nr XXVI/213/02, 06.03.2002 r. w sprawie budżetu na 2002 rok - (zm. Uchwałą Nr XXVIII/233/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r., Uchwałą Nr XXIX/243/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2002 r., Uchwałą Nr XXX/249/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 października 2002 r., Uchwałą Nr II/17/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 grudnia 2002 r. oraz Uchwałą Nr III/20/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 grudnia 2002 r.)
16. Uchwała Nr XXVI/214/02, 06.03.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gronowie, wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego oraz części gruntów Gospodarstwa Pomocniczego ZS RCKU stanowiących własność Powiatu Toruńskiego.
17. Uchwała Nr XXVI/215/02, 06.03.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej w drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Kościuszki 4.
18. Uchwała Nr XXVI/216/02, 06.03.2002 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Toruńskiego.
19. Uchwała Nr XXVII/217/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2001.
20. Uchwała Nr XXVII/218/02, 19.04.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (...).
21. Uchwała Nr XXVII/219/02, 19.04.2002 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2002 r. zadań w ramach programu „DOMINO” - (zm. Uchwałą Nr XXVIII/240/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r.)
22. Uchwała Nr XXVII/220/02, 19.04.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej na terenie ZS CKU w Gronowie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie.
23. Uchwała Nr XXVII/221/02, 19.04.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.
24. Uchwała Nr XXVII/222/02, 19.04.2002 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Browinie - (zm. Uchwałą Nr V/35/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 kwietnia 2003 r. oraz Uchwałą Nr VII/52/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.)
25. Uchwała Nr XXVII/223/02, 19.04.2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.
26. Uchwała Nr XXVII/224/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na wymianę stolarki w jednostkach organizacyjnych Powiatu).
27. Uchwała Nr XXVII/225/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na docieplenie elewacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu).
28. Uchwała Nr XXVII/226/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na modernizację kotłowni w jednostkach organizacyjnych Powiatu).
29. Uchwała Nr XXVII/227/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na rozbudowę międzygminnego wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych).
30. Uchwała Nr XXVII/228/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na modernizację oczyszczalni ścieków w Górsku).
31. Uchwała Nr XXVII/229/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na modernizację składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Czernikowo w Jackowie – III etap).
32. Uchwała Nr XXVII/230/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na rozbudowę wysypiska śmieci w Bierzgłowie).
33. Uchwała Nr XXVII/231/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na zakup samochodu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego wraz z wyposażeniem).
34. Uchwała Nr XXVIII/232/02, 18.06.2002 r. w sprawie okręgów wyborczych.
35. Uchwała Nr XXVIII/233/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.
36. Uchwała Nr XXVIII/234/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/195/01 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy w Chełmży Sp. z o.o.”.
37. Uchwała Nr XXVIII/235/02, 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
38. Uchwała Nr XXVIII/236/02, 18.06.2002 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.(utrata mocy Uchwałą Nr XV/107/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 września 2004 r.)
39. Uchwała Nr XXVIII/237/02, 18.06.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmży, przy ul. Kościuszki 4, stanowiącej własność Powiatu Toruńskiego.
40. Uchwała Nr XXVIII/238/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/144/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
41. Uchwała Nr XXVIII/239/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/189/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 2002 r. w Powiecie Toruńskim.
42. Uchwała Nr XXVIII/240/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/219/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2002 r. zadań w ramach programu „DOMINO”.
43. Uchwała Nr XXVIII/241/02, 18.06.2002 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na II półrocze roku 2002.
44. Uchwała Nr XXVIII/242/02, 18.06.2002 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Toruńskiemu.
45. Uchwała Nr XXIX/243/02, 28.08.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/213/2002 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.
46. Uchwała Nr XXIX/244/02, 28.08.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (...).
47. Uchwała Nr XXIX/245/02, 28.08.2002 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.
48. Uchwała Nr XXIX/246/02, 28.08.2002 r. w sprawie nadania imienia Unii Europejskiej Zespołowi Szkół Specjalnych w Chełmży.
49. Uchwała Nr XXIX/247/02, 28.08.2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
50. Uchwała Nr XXIX/248/02, 28.08.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności - (zm. Uchwałą Nr VII/48/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r., Uchwałą Nr XIX/128/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r., Uchwałą Nr XXII/151/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)
51. Uchwała Nr XXX/249/02, 10.10.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/219/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.
52. Uchwała Nr XXX/250/02, 10.10.2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego II kadencji
1. Uchwała Nr I/1/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.
2. Uchwała Nr I/2/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Toruńskiego
3. Uchwała Nr I/3/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Starosty Toruńskiego.
4. Uchwała Nr I/4/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu.
5. Uchwała Nr I/5/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwała Nr I/6/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
7. Uchwała Nr I/7/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
8. Uchwała Nr I/8/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej.
9. Uchwała Nr I/9/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
10. Uchwała Nr I/10/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
. 11. Uchwała Nr I/11/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo - Regulaminowej.
12 Uchwała Nr I/12/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
13. Uchwała Nr II/13/02, 04.12.2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
14. Uchwała Nr II/14/02, 04.12.2002 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
15. Uchwała Nr II/15/02, 04.12.2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Toruńskiego.
16. Uchwała Nr II/16/02, 04.12.2002 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu.
17. Uchwała Nr II/17/02, 04.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2002 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.
18. Uchwała Nr II/18/02, 04.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (...).
19. Uchwała Nr II/19/02, 04.12.2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego - (utrata mocy Uchwałą Nr VII/56/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.)
20. Uchwała Nr III/20/02, 23.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2002 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.
21. Uchwała Nr III/21/02, 23.12.2002 r. w sprawie wniosku o odwołanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

22. Uchwała Nr III/22/02, 23.12.2002 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. (utrata mocy Uchwałą Nr XV/107/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 września 2004 r.)

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E