Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-055/16]

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=54

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-056/16]

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=55

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16]

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=57

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT i Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 i nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16]

  http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=59

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16]

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=63

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16]

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=61

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16]

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=64

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16]

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=65

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.